Fundacja Carpe Diem

Celem fundacji jest usprawnianie dzieci niepełnosprawnych, w głównej mierze chorych na autyzm. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną i rehabilitacyjną dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności psychoruchowej.

Program profilaktyki skierowany do osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.  W ramach programu można skorzystać z warsztatów umiejętności psychospołecznych oraz poradnictwa rodzinnego. Realizatorem jest Fundacja Carpe Diem.

Program realizowany jest w okresie 08.01.2018 do 31.12.2018r.

Zadanie jest współfinansowane ze środ

ków otrzymanych od KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 Zapisy i informacje pod nr tel. 790 630 057

Projekt Realizowany jest w budynku Przychodni Marmed,

w Chełmie przy ul. Obłońskiej 9

Fundacja Carpe Diem oraz NZOZ Marmed zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym od 3.04 - 7.04.2017 r. w tych dniach odbędą się:

  • warsztaty dla nauczycieli "Autyzm Diagnoza i Terapia"
  • konsultacje ze specjalistami:  neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta integracji sensorycznej
  • przesiewowe badania pozwalające określić ryzyko autyzmu dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy
  • zajęcia dla rodziców (pierwsze kroki z zumbą, spotkanie z psychologiem)
  • wystawa prac dzieci z poradni NZOZ Marmed
  • warsztaty rękodzieła oraz zajęcia kulinarne dla dzieci i ich rodzeństwa
  • na sportowo z Siłownią Olimp

 

UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY!

2 kwietnia mamy Światowy Dzień Autyzmu zachęcamy do zaakcentowania tego "na niebiesko".

Przyłącz się do niebieskich działań !!

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE: