Zdrowie Psychczne

Autyzm - zagadnienia ogólne i diagnoza

 • Baron-Cohen S., Bolton P.: Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999
 • Błeszyński J. J.: Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań Autystycznych, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2011
 • Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000, wyd. III (recenzja)
 • Budzińska A., Wójcik M.: Zespół Aspergera. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo HARMONIA, 2010 Gdańsk
 • Cytowska B., Wilczura B. (red.nauk.): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006
 • Delacato C.H.: Dziwne i niepojęte. Autystyczne dziecko. Fundacja „Synapsis”, Warszawa 1995
 • De Clercq Hilde: Autyzm od wewnątrz –przewodnik, Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS Warszawa 2007
 • Frith U.(red.): Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005
 • Frith Uta.: AUTYZM. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008
 • Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja, Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O., Warszawa 2012
 • Gałkowski T.: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995
 • Gałkowski T., Kossewska J. (red.): Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000
 • Grand C., Autyzm i Zespół Aspergera, Studio Emka, Warszawa 2012
 • Grandin T., Johnson C.: Zrozumieć zwierzęta, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
 • Grandin T., Johnson C.: Zwierzęta czynią nas ludźmi, MEDIA RODZINA, Poznań 2011
 • Hart Ch. A.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych. Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.
 • Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodziecięcy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993
 • Jędrzejewska-Wróbel Roksana.: Kosmita, Fundacja ING Dzieciom, Bielsko-Biała 2008
 • Komender J., Jagielska G., Bryńska A., Autyzm i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
 • Konstantareas M. M., Blakstock E. B., Webster Ch. D.: Autyzm. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Warszawa 1992
 • Kossewska J. (red): Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwość aktywnego życia, Wydawnictwo JAK, Kraków 2014
 • Kruk-Lasocka J.: Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003
 • Kruk-Lasocka J. (red.): Z problematyki autyzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 • Mesibov G., Thomas J. B., Chapman S. M., Schopler E.: TTAP Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH (TEACCH Transition Assessment Profile), Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2009
 • Morgan H.: Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka. Fundacja Wspólnota Nadziei, Kraków 2004.
 • Notbohm E., 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, Wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2009
 • Olechnowicz H., Wiktorowicz R., dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału rozwojowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
 • Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2001
 • Peeters T.: Autyzm: co to jest? Jak go rozpoznać? Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1996.
 • Pietras T., Witusik A., Gałecki P.: Autyzm-epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010
 • Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993
 • Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003
 • Pisula E., Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej, GWP, Gdańska 2012
 • Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Pisula E.: Małe dziecko z Autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005
 • Pisula E.: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998
 • Shattock P., Savery D.: Autyzm jako zaburzenie metaboliczne. Fundacja SYNAPSIS, Warszawa 2000
 • Taylor Paul G.: Spektrum zaburzeń autystycznych. Przewodnik dla początkujących. Podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2011
 • Teitelbaum O., Teitelbaum P.: Czy moje dziecko ma autyzm? Jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu, Wydawnictwo, HARMONIA , Gdańsk 2012
 • Tuszyńska-Bogucka W., Oswoić autyzm, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2012
 • Umińska A., Autyzm i zespól Aspergera. Porady lekarza rodzinnego, Wydawnictwo Literat, 2013
 • Willey L.H.(red.): Zespół Aspergera w okresie dojrzewania. Wzloty, upadki i cała reszta, Wydawnictwo Fraszka
 • Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, Warszawa 2006
 • Winczura B. (red.): Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, wyd. II Winczura B. (red.): Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Trudne ścieżki rozwoju, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2012, wyd. I
 • Wokół diagnozowania autyzmu. Grupa robocza ds. współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, Kraków 1998
 • Zabłocki, K.: Autyzm. Novum, Płock 2002
 • Żyć z autyzmem. Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki osób dorosłych z autyzmem. Wydawnictwo Jak,Kraków 2002