Zdrowie Psychczne

 • Dąbrowska- Kaczorek M., Szewczuk-Bogusławska M., Wasilewska E., Gorzelak P., Trzebiatowska I.A.: Jeśli nie zespół Aspergera, to co?, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015
 • Gerland G.: Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie. Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2015
 • Hénault I.: Zespół Aspergera a seksualność. Od dojrzewania poprzez dorosłość, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk2015
 • Higashida N.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015
 • Kaczmarek B. B., , Wojciechowska A.: Autyzm i AAC. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania sięw edukacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 Kraków
 • Kauffman R. K.: Autyzm przełom w podejściu. Program Son-Rise, który pomógł rodzinom na całym świecie, Wydawnictwo Vivante, 2016
 • Kozdroń A.: Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
 • Kozdroń A.: Zespół Aspergera. Zrozumieć aby pomóc, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
 • Maniecka M.: Pokaż mi mój mały świat. Historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2016
 • McClannahan L. E., Krantz P. J.: Plany aktywności dla dzieci z autyzmem. Uczenie samodzielności, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, Gdańsk 2016
 • Naoki H.: Dlaczego podskakuję, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2015
 • Notbohm E., Zysk V.: 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wydawnictwo
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016
 • Ozonoff S., Dawson G., McPartland J.C.: Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015
 • Wilde K.: Logistyka autyzmu. Przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2016
 • Schmidt P.: Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015
 • Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A.: Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015