Autyzm - zagadnienia ogólne i diagnoza

  • Attwood T.: Zespół Aspergera. Kompletny przewodnik, Wydawnictwo HARMONIA , Gdańsk 2013
  • Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006
  • AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 1/2004
  • AUTICA, Wydawca: Fundacja SYNAPSIS, zeszyt nr 2/2006. Metoda Ułatwionej Komunikacji
  • Balik B., Deja A., Grochowska J., Pęczkowska E., Wroniszewski M. rozdz. V "Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego w autyźmie dziecięcym" [w] "Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół", Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2005

Literatura bezpośrednio związana z tematyką autyzmu

  • Attwood T., Hénault I., Dubin N.: Seksualność osób z autyzmem w kontekście prawnym, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk2015
  • Bluestone J.: Materia AUTYZMU. Łączenie wątków w spójna teorię, Fundacja Rozwiązać Autyzm, Warszawa 2015
  • Charbicka M.: Dziecko z zespołem Aspergera, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015
  • Dąbrowska- Kaczorek M., Sundberg M.L., MIchael J.: „Okiem lekarza i psychoterapeuty. Korzyści dla dzieci
  • z autyzmem, wynikające z analizy zachowania werbalnego Skindera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2015

Autyzm - prostymi słowami

Autyzm u każdej osoby objawia się trochę inaczej, dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń – od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem postrzegania świata i myślenia.

Czytaj więcej ...