Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg odbiera informacje ze wszystkich zmysłów, rozpoznaje, interpretuje, segreguje a następnie organizuje je tak, aby mogły być wykorzystywane do dalszego działania. Teoria SI bazuje na wczesnych etapach neurofizjologicznego rozwoju dzieci, kiedy układy zmysłów dopiero się kształtują.

Terapia integracji sensorycznej nie zastępuje edukacji

– raczej sprawia, że uczenie staje się łatwiejsze.

Aktywności poprawiające integrację między układami zmysłów, czynności samoobsługowe, inne formy ćwiczeń i terapii poprawiają koordynację ruchową, kształtują równowagę, angażują zarówno duże mięśnie naszego ciała, jak i drobne mięśnie dłoni umożliwiając precyzyjne wykonanie ruchów.

Terapia Logopedyczna

Oferta pomocy logopedycznej jest przeznaczona dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W zakresie działalności terapeutycznej Poradni leży:

 • wczesna opieka logopedyczna
 • terapia karmienia i połykania
 • terapia zaburzeń funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia
 • opieka nad dzieckiem z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym i wcześniakiem
 • terapia zaburzeń gryzienia, żucia i połykania w przebiegu chorób neurologicznych i zespołów wad genetycznych
 • diagnostyka i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnoza i terapia typowych wad artykulacyjnych (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna)
 • terapia dzieci z rozszczepem wargi lub/i podniebienia
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • diagnoza i terapia umiejętności komunikacyjnych dzieci z zespołami wad wrodzonych oraz z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami neurologicznymi
 • diagnoza i terapia osób po incydentach neurologicznych (m.in. udarach, wypadkach komunikacyjnych)
 • terapia jąkania, zaburzeń płynności mowy
 • terapia osób z chorobą Alzheimera

 

Terapia Psychologiczna

Dalsze informacje wkrótce…