Poradnia Logopedyczna

 •  Konsultacja neurologopedyczna
 • Diagnoza (ilość spotkań ustalana jest indywidualnie)
 • Pisemna opinia neurologopedyczna
 • Wydawanie zaświadczeń i opinii logopedycznych

Poradnia logopedyczna prowadzi diagnostykę oraz terapię zaburzeń mowy z zakresu logopedii ogólnej oraz neurologopedii.

 

Organizacja postępowania diagnostycznego:

 1. Diagnoza neurologopedyczna obejmuje - wywiad diagnostyczny, obserwację, badanie logopedyczne, przekazanie wniosków z diagnozy.
 2. Badanie w zakresie:
 • komunikacji językowej
 • funkcji poznawczych
 • pamięci
 • percepcji
 • praksji
 • artykulacji

Poradnia Psychologiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA – obejmuje diagnozę, konsultacje oraz spotkania terapeutyczne i psychchoedukacyjne. Nasi psycholodzy pracują m.in. z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi

 • zaburzenia o podłożu lękowym (np. fobia społeczna, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne)
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna)
 • zaburzeń zachowania (np. zaburzenia opozycyjno-buntownicze, agresja, autoagresja)
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego (np. mutyzm, zespół Tourette'a)
 • różnego rodzaju problemy wychowawcze
 • niepokojące symptomy (np. nadmierna nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, popadania w częste konflikty, nadmierna impulsywność)

Gabinet integracji sensorycznej

 Konsultacja integracji sensorycznej