Badania psychologiczno-pedagogiczne

Trudności związane z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym: z autyzmem i zespołem Aspergera, dotykają wszystkich sfer życia dziecka. Dotyczą one przede wszystkim nawiązywania i podtrzymywania relacji i interakcji społecznych, komunikowania się, a także specyficznych reakcji i zachowań. Jak najwcześniejsza diagnoza jest kluczowa dla dalszego pomyślnego rozwoju dziecka. Wcześnie rozpoczęta terapia pozwala dzieciom od najmłodszych lat nabywać niezbędne kompetencje społeczne, uczyć się odpowiedniego zachowania i reagowania oraz radzenia sobie z emocjami.

 

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 2 - 18 r.ż.

 

Pełne konsultacje zawierają :

  • wywiad z rodzicami
  • testy pedagogiczne i psychologiczne
  • interpretację wyników
  • opinię