Warsztaty kompetencji rodzicielskich

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w różnym wieku, niezależnie od poziomu wykształcenia, którzy chcą podnieść swoje umiejętności rodzicielskie i pogłębić swoje relacje z dziećmi. Warsztaty zawierać będą elementy programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Ich celem jest pomoc rodzicom w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą jak również nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą i wymiana doświadczeń. Warsztaty to również okazja do nauki dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki antyalkoholowej.

 Dlaczego alkohol jest środkiem uzależniającym, jakie są fazy choroby alkoholowej, dlaczego piwo jest wstępem do alkoholi mocniejszych. Przy pomocy alkogogli będzie można przekonać się jak alkohol wpływa na mózg i procesy poznawcze. Wspólnie obalimy mity i stereotypy związane z alkoholizmem, rozpoznamy motywy sięgania po alkohol przez młodzież oraz zidentyfikujemy potrzeby osobiste za nimi stojące. Celem spotkania jest pobudzenie do refleksji nad własną postawą wobec alkoholu oraz rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy picia.

Warsztaty pozytywnej samooceny-doceń sam siebie bo nikt za ciebie tego nie zrobi.

 Na warsztatach przyjrzysz się jak wygląda Twoja relacja z najważniejszą osobą w twoim życiu – samym sobą. Przy pomocy metod coachingowych i psychologicznych będziesz miał możliwość uświadomienia sobie mocnych stron, własnych wartości i ich wpływu na codzienność. Poznasz doskonałe narzędzia do uporządkowania swoich pragnień, priorytetów (np. Mapa marzeń, Koło życia). Przyjrzysz się temu, co jest dla Ciebie najważniejsze. Poznasz swojego wewnętrznego krytyka. Dowiesz się jak trwale wyeliminować wszystkie osłabiające Cię przekonania i jak zmienić je w swoich sprzymierzeńców. Poznasz powody i źródła negatywnego myślenia o sobie. Nauczysz się okazywać wdzięczność.

Warsztat skutecznej komunikacji czyli tylko trening rozmowy czyni ją lepszą.

 Zapraszam do wzięcia udziału w treningu osoby, które czują się gotowe do pracy nad własnym sposobem komunikacji z innymi, by był on bardziej satysfakcjonujący i zaspakajał indywidualne potrzeby. Praca podczas treningu prowadzona będzie w małych grupach, co pozwoli na skuteczną naukę i komfort pracy. Udział w praktycznych ćwiczeniach umożliwi poznanie technik skutecznej komunikacji i będzie sprzyjać indywidualnemu rozwojowi.

Trening asertywności czyli miej odwagę być sobą.

Uczestnictwo w  zajęciach pozwoli na nabycie umiejętności komunikowania  własnych potrzeb, prezentowania własnego zdania i punktu widzenia, z zachowaniem szacunku dla siebie i innych. Dzięki uczestnictwu w zajęciach opanujesz techniki otwartego oraz stanowczego wyrażania własnych opinii i emocji, egzekwowania swoich praw oraz stawiania własnych granic. Zajęcia będą  prowadzone w kameralnych grupach, dzięki czemu będziesz mieć komfort pracy. Zastosowane metody aktywizujące sprawią, że to nie będzie stracony czas.