Badania profilaktyczne

Informujemy ,że od kwietnia 2016 r. NZOZ MARMED jest partnerem Fundacji Synapsis w realizacji programu „BadaBada” (http://badabada.pl/), którego celem jest Wczesne Wykrywanie Autyzmu.

W obserwacji dziecka wykorzystuje się narzędzie  M-CHAT-R/F, które  pozwala ocenić ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stosowane jest u dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Badanie jest formą ankiety, która zawiera 20 pytań, dotyczących zachowań dziecka oraz jego umiejętności. Może zostać przeprowadzone podczas bezpłatnej konsultacji rodziców ze specjalistą w NZOZ MARMED, po której rodzic otrzyma informację o wynikach badania oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania m.in. czy konieczna jest dalsza diagnostyka w kierunku zaburzeń rozwojowych u dziecka.

Aby umówić się na bezpłatną wizytę należy skontaktować się z Rejestracją NZOZ MARMED. Osobom zainteresowanym po wykonanych badaniach przedstawiana jest bezpłatna oferta diagnostyczna I terapeutyczna placówki.