Fundacja Carpe Diem

       Fundacja Carpe Diem prowadzi swą działalność na terenie całego kraju, w szczególności na wschodzie Polski, w województwie lubelskim. Celem fundacji jest usprawnianie dzieci niepełnosprawnych: chorych na autyzm i spektrum autyzmu jak również z zaburzeniami psychicznymi. Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną i rehabilitacyjną dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności psychoruchowej.

 

        Autyzm i choroby ze spektrum autyzmu są chorobami bardzo specyficznymi, które wymagają wielkiego wysiłku i poświęcenia zarówno od strony rodziny jak i personelu. Dziecko posiadające dysfunkcje rozwojowe i psychofizyczne musi być zdane na nieprzerwaną rehabilitację i usprawnianie życia.

 

      Do tej pory nie ma żadnego skutecznego leku, natomiast działania terapeutyczne umożliwiają wszechstronne wspomaganie dziecka, stymulowanie jego rozwoju i terapię zaburzeń. Wobec tego prowadzimy różnorodne rehabilitacje. Są to: terapie zajęciowe, psychologiczne, pedagogiczne, usprawniające, logopedyczne, sensoryczne i wiele innych. W swojej pracy wykorzystujemy różne metody i techniki, kładąc szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka oraz zwiększenia jego samodzielności.

 

       Mając świadomość jak istotne dla dalszego egzystowania dziecka jest wczesne rozpoznanie i postawienie diagnozy oraz zapewnienie wszechstronnej i kompleksowej pomocy terapeutycznej staramy się rozpowszechniać wiedzę dotyczącą wczesnego rozpoznawania niepokojących objawów.

 

Statut Fundacji --> Otwórz