6 i 7 grudnia odbyło się niecodzienne spotkanie z Mikołajem.

Wzięli w nim udział podopieczni Fundacji Carpe Diem i Przychodni NZOZ Marmed.

Dziękujemy serdecznie w imieniu Prezesa Fundacji Carpe Diem i Dyrektora NZOZ Marmed firmie Colian sp. z o.o. Oferującej produkty pod znanymi markami: Goplana, Solidarność, Jutrzenka, Grześki, Familijne, Jeżyki, Akuku!, Hellena, Appetita oraz Siesta, za przekazanie słodkich upominków dla naszych podopiecznych!

Informujemy, że część dzieci objętych opieką pojawi się u nas dopiero w przyszłym tygodniu i również zostaną obdarowane, także zapraszamy!